Kružni pjeskolovi


Zbog pogonske pouzdanosti postrojenja za obradu otpadnih voda, potrebno je izdvojiti pijesak sadržan u otpadnoj vodi i ostale mineralne tvari (cca 60 l pijeska /1000 m³ otpadne vode) od organskih razgradivih materijala.

Kružni i vortex pjeskolovi izdvajaju pijesak iz otpadne vode pomoću centrifugalne sile.


Kružni pjeskolovi HRSF

24.11.15.
  • Visoka učinkovitost separacije pomoću tangencijalnog dotoka otpadne vode
  • Opcionalno s integriranom pužnicom za evakuaciju pijeska
  • Kompaktna izvedba, ušteda na prostoru
  • Betonska izvedba ili od nehrđajućeg čelika

Separacija  čestica pijeska u HUBER kružnom pjeskolovu HRSF je potpomagana kružnim strujanjem otpadne vode. Efekt izdvajanja generira preklapanje vertikalnog silaznog strujanja i stvaranja centrifugalne sile na čestice pijeska. Unutarnje površine spremnika koriste kao prostor za separaciju.

(više…)

HUBER vrtložna vortex komora VORMAX

24.11.15.

Separacija pijeska pomoću konstatne rotacije

  • Visok efekt separacije pomoću tangencijalnog dotoka
  • Sporohodna miješalica pomaže separaciji
  • Svjetski dokazana tehnologija

Separacija pijeska iz otpadne vode sprečava pogonske probleme kao što je sedimentacija, povećano habanje i začepljenje. Mehanički prosijana otpadna voda ulazi u VORMAX na dnu komore pijeska gdje se generira tangencijalno rotacijsko strujanje zbog zakrivljene vortex komore.

(više…)