COANDA perač pijeska RoSF4

Izdvajanje, pranje i ocjeđenje pijeska u jednom sustavu.

  • Smanjeni troškovi odlaganja
  • korištenje Coanda efekta osigurava visoku učinkovitost uklanjanja pijeska
  • Manje od 3% organskog sadržaja
  • Visok kapacitet
  • Više od 2.000 instalacije diljem svijeta

COANDA perač pijeska kombinira separaciju i pranje pijeska u jednoj kompaktnoj jedinici. Pomoću COANDA efekta process separacije se može kombinirati s procesom slaganjakako bi se osigurao kontinuirano visok efekt separacije i iznimna učinkovitost pranja.

Continue reading