Obrada otpadnog materijala


HUBER sustavi obrade otpadnog materijala

 

– Optimalni sustavi za sve primjene

– Visoka učinkovistost ocjeđivanja

– Maksimalni stupanj ispiranja

– Smanjeni troškovi zbrinjavanja otpada

Prvi korak u procesu obrade otpadnih voda je izdvajanje otpadnog materijala iz otpadne vode. Izdvojeni otpadni materijal sadrži otpad iz kućanstava, fekalije, toaletni papir te mineralne krutine. Volumen izdvojenog otpadnog materijala ovisi, ne samo o veličini svijetlih otvora sita/rešetke, već i o tipu kanalizacijskog sustava.

Sadržaj krutina komunalnog otpadnog materijala varira između 10 i 25%, ovisno o tipu sita/rešetke. Oko 90% materijala je hlapljivo (organsko).

Zbog visoke koncentracija vode, heterogenosti i izgleda se otpadni materijal, prije odlaganja, mora obraditi.

Najbolji način obrade otpadnog materijala je ispiranje i kompaktiranje pomoću prese s ispiranjem. Na taj način se fekalije i organske tvari ispiru i vraćaju u tok otpadne vode, čime se otprilike 6 % više BPK5 opterećenja biološki obrađuje.

Nakon ispiranja se otpadni materijal kompaktira i ocjeđuje, čime se povećava koncentracija krutih tvari. Dobra presa s ispiranjem može postići smanjenje volumena i mase do 80%, a time i troškove zbrinjavanja.


Presa s ispiranjem WAP

24.11.15.

Presa s ispiranjem za bilo koju primjenu

– udio suhih tvari do 45% ST
– smanjenje volumena do 75%
– izvedba u cijelosti od nehrđajućeg čelika (više…)

Presa s ispiranjem WAP/SL

24.11.15.

Presa sa super pranjem.

– smanjenje volumena, mase i troškova odlaganja do 85%
– ocjeđenje do 50% suhih tvari
– visoka kvaliteta ispranog otpadnog materijala <20 mg BPK5/g ST
– dobava materijala vodenim transporterom ili dikretno sa sita/transportera (više…)

Presa s ispiranjem WAP/HP

24.11.15.

Presa s ispiranjem otpadnog materijala s automatski kontroliranom visokotlačnom jedinicom

– ocjeđenje do 60% ST
– smanjenje volumena do 80%
– povećana toplinska vrijednost otpadnog materijala (više…)

Presa s ispiranjem WAP/SL/HP

24.11.15.

Presa s ispiranjem za ispiranje organskih primjesa i kontroliranim visokotlačnim ocjeđenjem

– ocjeđenje do 60% ST
– visok faktor ispiranja
– povećana toplinska vrijednost otpada (više…)

Presa s ispiranjem WAP-liquid

24.11.15.

Presa s ispirajnem za obradu vrlo sitnog otpada

– ocjeđenje vrlo sitnog materijala
– ocjeđenje do 40% ST
– perforacije od 0,75/ 1 / 1,5 mm
– kapacitet obrade materijala do 6m³/h
– zamjenjivo perforirano dno (više…)

HUBER kanal s ispiranjem

24.11.15.

Dobavni sustav otpadnog materijala za prese s ispiranjem

– otpadna voda ili tehnološka voda kao voda za ispiranje
– duljine kanala do 30 m
– visoka pogonska pouzdanost, mali troškovi održavanja
– prilagođena rješenja (više…)

ROTAMAT® transporter s presom Ro7

24.11.15.

Transportiranje i kompaktiranje različitog otpadnog materijala

ROTAMAT® transporter s presom se koristi za kompaktiranje, ocjeđenje i smanjenje volumena različitog otpadnog materijala. Istovremeno služe i kao spiralni transporteri. (više…)