Ručna košara


Osnovna i robusna rešetka izrađena od nehrđajućeg čelika

– Ravni materijal sa perforiranom podlogom
– Sa stabilnim plastičnim kotačićima otpornim na koroziju i smrzavanje
– Vertikalno kretanje košare osiguravaju vodilice i nosači
– Vodilice, zakrivljene prema ispustu, osiguravaju djelomično automatsko izbacivanje otpadnog materijala u jedinicu za prihvat. Preostali otpadni materijal se uklanja ručno pomoću grablje
– Kad god je košara u stražnjem položaju se ulaz automatski isključuje
– Pogon sa električnim potezanjem lanaca te sa blokiranjem gornje i donje granice