Stanice za septičke jame


Učinkovit prihvat i obrada sadržaja iz septičkih jama omogućen je uz:

– ROTAMAT® Fino sito sa integriranom presom otpadnog materijala Ro 3

– Kompletni uređaj s pjeskolovom i peračem pijeska Ro3.3

– ROTAMAT® Bubnjasta stanica RoFAS

HUBER nudi cjelovite sustave i procese za prihvat i obradu sadržaja septičkih jama. Oprema je, dokazano je tijekom mnogo godina iskustva, osobito prikladna za obradu septičkog mulja.

Stotine ROTAMAT® stanica za septičke jame je instalirano diljem svijeta. Septički mulj obično dostavljaju cisterne. Ovisno o veličini uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, mulj se može prepumpati u egalizacijski bazen odakle se kontinuirano ispušta na uređaj. Na većim uređajima je moguće direktno ispuštanje bez prethodnog egaliziranja.

U svakom slučaju, iz sadržaja septičkih jama nužno je izdvojiti grube materijale kao što su higijenski proizvodi, plastični predmeti, itd.


Stanice za septičke jame Ro3

24.11.15.

Stanice za septičke jame Ro3

Dokazana, učinkovita i robusna stanica za septičke jame

  • S integriranom presom otpadnog materijala
  • S integriranim pranjme otpadnog materijala
  • Bez širenja neugodnih mirisa

Ova stanica za septičke jame koristi se za mehaničku obradu mulja iz septičkih jama.

(više…)

Stanica za septičke jame Ro3.3 u kompaktnoj izvedbi s pjeskolovom i peračem pijeska

24.11.15.

Stanica za septičke jame Ro3.3 u kompaktnoj izvedbi s pjeskolovom i peračem pijeska

ROTAMAT® Stanica za septičke jame Ro3.3 predstavlja dobar mehanički predtretman

Ovaj uređaj se koristi za potpuno izdvajanje otpadnog materijala i pijeska, a sastoji se od:

  • Finog sita sa integriranom presom otpadnog materijala
  • Neaeriranog pjeskolova s klasirerom pijeska

Uređaj je vrlo kompaktan s obzirom na sve komponente koje su ugrađene u jednom spremniku gdje se vrši potpuna obrada mulja iz septičkih jama. Uz to, nema širenja neugodnih mirisa.

Bubnjasta stanica RoSF9 / RoFAS

24.11.15.

Bubnjasta stanica RoSF9 / RoFAS

Učinkovito i pouzdano izdvajanje krupnijeg materijala iz sadržaja septičkih jama. Bubnjasta stanica se koristi za neoubičajene situacije.

Pouzdano transportiranje materijala bez začepljenja pomoću usmjerenog transportiranja unutra bubnja.

Ispiranje i ocjeđivanje otpadnog materijala provodi se pomoću zasebnih presa za ispiranje, poput HUBER WAP.

  • Visoki kapacitet iznošenja krutog otpadnog materijala
  • Moguće istovremeno pražnjenje nekoliko cisterni (opcionalno)
  • Minimalno trošenje
  • Dvodimenzionalno prosijavanje

(više…)