Rotacijsko sito RoDisc®

Rotacijsko sito RoDisc®

Mikrosito za pouzdano izdvajanje finog otpadnog materijala

  • Velika površina sita s malim dimenzijama
  • Visoka kvaliteta filtrate
  • Gravitacijski sustav
  • Maksimalna učinkovitost prosijavanja uz pomoć kvadratne mreže
  • Izdvajanje flokula aktivnog mulja nakon sekundarne taložnice
  • Prethodna filtracija prilikom obrade pitke vode
  • Redukcija fosfora uz dodavanje otopine polielektrolita i flokulanata

Continue reading