Ultra fina sita


Ultra fina sita za nove primjene

Razvoj izuzetno finih sita za izdvajanje vrlo finih čestica omogućava nove primjene sita u obradi otpadnih voda. Pouzdano izdvajanje vlasi i vlaknastog materijala je nužno zbog učinkovitosti membranskih bioreaktora.

Druga primjena ultra finih sita su ispusti u mora i rijeke. Smanjenje KPK/BPK5 opterećenja iz takvih ispusta je sve bitnije zbog zaštite vodenog svijeta.

Ultra fina sita mogu izdvojiti razgradive i nerazgradive, organske i anorganske materijale u isto vrijeme. Upotrebnom ove nove tehnologije se, uz prihvatljive toškove, poboljšava zaštita okoliša.

Za daljnje poboljšanje učinkovitosti izdvajanja mogu se dodati kemijsko taloženje, koagulacija i/ili flokulacija. Dodavanjem ovakvih kemikalija se topive i koloidne tvari prevode u agregate koji se mogu uloniti. Suspendirane tvari se mogu smanjiti do 95%, KPK/BPK5 do 65% te fosfor do 60%.

Za mnoge regije s nedovoljnom ili nikakvom obradom otpadnih voda, ultra fina sita su brz i povoljan prvi korak u pravom smjeru.


Membransko sito RoMem

24.11.15.

Membransko sito RoMem

Ultra fino sito sa kvadratnom mrežom i odličnim rezultatom prosijavanja otpadnog materijala

 • Uklanjanje vlaknastih materijala i vlasi
 • Povećana pogonska sigurnost membranskih bioreaktora (šupljikasta vlakna i pločasti moduli)
 • Značajno smanjenje KPK/BPK morskih i riječnih ispusta

(više…)

Membransko sito RoMem liquid

24.11.15.

Membransko sito RoMem liquid

Ultra fino sito sa kvadratnom mrežom za pouzdano izdvajanje vrlo finih čestice

 • Uklanjanje vlaknastog materijala i vlasi
 • Povećanje operativne sigurnosti MBR uređaja
 • Smanjenje KPK/BPK5 kod riječnih i morskih ispusta
 • Uklanjanje algi s površinskih voda
 • Svijetli otvori 0,1 mm

(više…)

Rotacijsko bubanj sito RoMesh®

24.11.15.

Rotacijsko bubanj sito RoMesh®

Ultra fino rotacijsko bubanj sito s dvodimenzionalnim učinkom za vrlo fine čestice otpadnog materijala

 • Uklanjanje vlasi, vlaknastog materijala i suspendiranih tvari
 • Obrada vode od pranja i održavanja
 • Definirana veličina izdvajanja
 • Redukcija KPK/BPK za ispuste u mora i rijeke
 • Zaštita membranskih uređaja

(više…)

Rotacijsko sito RoDisc®

24.11.15.

Rotacijsko sito RoDisc®

Mikrosito za pouzdano izdvajanje finog otpadnog materijala

 • Velika površina sita s malim dimenzijama
 • Visoka kvaliteta filtrate
 • Gravitacijski sustav
 • Maksimalna učinkovitost prosijavanja uz pomoć kvadratne mreže
 • Izdvajanje flokula aktivnog mulja nakon sekundarne taložnice
 • Prethodna filtracija prilikom obrade pitke vode
 • Redukcija fosfora uz dodavanje otopine polielektrolita i flokulanata

(više…)