Kompletni uređaji


Višenamjenski uređaji za pouzdanu i kompletnu predobradu otpadnih voda

Zbog operativne sigurnosti mehanički predtretman je prvi korak u obradi komunalnih otpadnih voda s ciljem sprečavanja operativnih problema kao što su blokiranje, zapunjavanje, trošenje.

Kompletni predtretman otpadne vode uključuje:

 • Fino prosijavanje
 • Izdvajanje pijeska
 • Slasificiranje pijeska
 • Izdvajanje i uklanjanje masti i ulja

Prvi ROTAMAT® Kompletni uređaji su proizvedeni i isporučeni tijekom 1980 – ih. Od tada su na stotine inženjera i operatera odabrali i montirali Kompletni uređaj zbog njihovog pouzdanog rada, male potrebe za održavanje te malih tlocrtnih dimenzija.

Kompletni uređaji se konstantno usavršavaju te se, radi specifičnih zahtjeva kupaca, razvijaju dodatni modeli i veličine. Planiranje i ugradnja kompletnih uređaja nije samo brza i jednostavna, već značajno smanjuje troškove izrade.


Kompletni uređaj Ro5

24.11.15.

Kompletni uređaj Ro5

Već dokazane komponente za mehanički predtretman

 • s aeriranim ili opcionalno neaeriranim pjeskolovom
 • izvedba pjeskolova u skladu s DWA ili prilagođena
 • zaseban mastolov s poluautomatskom evakuacijom masti (opcija)

(više…)

Kompletni uređaj s “Hydro-Duct” sustavom Ro5HD

24.11.15.

Kompletni uređaj s „Hydro-Duct“ sustavom Ro5HD

Već dokazane komponente za mehanički predtretman

 • visoka učinkovitost uklanjanja pijeska
 • zasebna komora za uklanjanje masti (opcionalno)
 • kompaktni uređaj, malih tlocrtnih dimenzija

(više…)

COANDA kompletni uređaj Ro5C

24.11.15.

COANDA kompletni uređaj Ro5C
Kompletna mehanička obrada otpadne vode za mala komunalna postrojenja

 • fino prosijavanje otpadne vode
 • odvajanje pijeska
 • obrada pijeska

ROTAMAT® Mikro sito u spremniku, ovisno o veličini svijetlih otvora (npr. 2 mm), iz otpadne vode izdvaja otpadni materijal. Izdvojeni otpadni materijal se uklanja i transportira pomoću pužnog transportera. Unutar uzlazne cijevi, u zoni presanja, se otpadni materijal ocjeđuje i presa te se nakon zoga izbacuje u kontejner. (više…)

Mali kompletni uređaj MiniCop

24.11.15.

Mini kompletni uređaj MiniCop
Prosijavanje i uklanjanje pijeska

 • za komunalne uređaje dotoka do 5 l/s
 • za ograničene prostore
 • jednostavno upravljanje uređajem

ROTAMAT® Mini kompletni uređaj je dizajniran za male komunalne uređaje, protoka do 5 l/s. Pogodan je za ugradnju ispred umjetnih jezera, SBR uređaja, aeriranih uređaja ili fiksiranih aeriranih platformi. (više…)