Sita i rešetke


Pouzdana sita/rešetke za svaku primjenu

Fina i mikro sita/rešetke za odvajanje finog suspendiranog materijala

Inovativna tehnologija iz jednog izvora

Mehaničko pročišćavanje neophodno je kao prvi procesni korak prethodnog pročišćavanja otpadne vode, kako na ulazu u uređaj za obradu mulja i drugim područjima primjene, tako i u procesu obrade vode.

Sve krupnije tvari iz otpadnih voda se moraju ukloniti kako bi se zaštitilo daljnje dijelove uređaja od začepljenja i/ili oštečenja. Cilj je potpuno izdvajanje plivajućeg, istaloženog i suspendiranog materijala, u ovisnosti o veličini svijetlih otvora, te uklanjanje materijala prije izbacivanja u kontejner.

Higijenski uvjeti, sigurnost rada i mala potreba za održavanjem postaju sve važniji faktori.

Kod komunalnih uređaja za obradu mulja preporučeno je dodatno pranje sita/rešetke zbog procesa denitrifikacije, kako bi se otopljene organske tvari ponovno biološki obradile.

PREDNOSTI:

HUBER program sita/rešetki obuhvaća široku paletu sita/rešetki što omogućuje nuđenje pravog rješenja za:

  • različite zahtjeve na mjestu ugradnje
  • različite protoke
  • različite razmake svjetlih otvora