Pješčani filteri


Kontinuirani uzvodni filter

– Brzi pješćani filter za velike volumene

– Visoka operativna pouzdanost

– Niski operativni troškovi

– Minimalno održavanje

Kontinuiranom dubinskom filtracijom sa filterom pijeska visine između 1 i 2 metra ispunjavaju se visoki zahtjevi za kvalitetu pročišćene vode. Fizikalno/kemijskim stupnjem pročišćavanja (taloženje/flokulacija) se otopljene tvari prevode u kruti oblik i izdvajaju u pješćanom filteru.

Mjerenja pokazuju da pješćani filter značajno smanjuje broj mikroorganizama. U slučaju povećanih zahtjeva za dezinfekcijom, moguće je, zbog male koncentracije krutina u filtratu, ugraditi jedinicu za UV dezinfekciju.

Sustav je dostupan kao čelični ili betonski spremnik za velike protoke. Betonski spremnik je napravljen od nekoliko modula. Broj ovisi o protoku i procesnim zahtjevima, s najviše 12 modula.

Gruba zrnca pijeska omogućuju rast biomase. Nutrijenti (dušik) iz ulazne vode se uklanjaju u biološkom stupnju.

Željezo/magnezij se u kruti oblik mogu prenjeti oksidacijom te se tako uklanjaju filtracijom. Uklanjanje dušika i smanjenje organskih tvari se postiže pojačanom biološkom filtracijom.

Pješćani filter se također koristi kao reaktor za kemijsko uklanjanje fosfora procesom taloženja. Koagulanti i flokulanti, kao što su soli željeza i aluminija, se mogu dozirati direktno u ulazni dio filtera. Uklanjanje fosfora pomoću pješćanog filtera je isplativije nego kod uobičajenih metoda taloženja.

PREDNOSTI

  • Instalirano više od 5000 jedinica širom svijeta
  • Jednostavno i lako održavanje
  • Kontinuirano ili povremeno pranje pijeska s kontinuiranom filtracijom
  • Jedan potrošni dio
  • Nije potrebno gašenje prilikom procesa pranja
  • Kvaliteta filtrata je konstantna
  • Minimalni pad tlaka
  • Jednostavni proces pročišćavanja vode