Kućna vodoopskrba


Loveco d.o.o. može isporučiti odgovarajuću pumpu za svaku primjenu bez obzira na protok, tlak, visinu dizanja medija ili vrstu dizanog medija.

Krajnjem korisniku osigurava se kvalitetno rješenje vodoopskrbom u svakoj situaciji, bez obzira radi li se o manjim i jednostavnijm ili većim i složenijim sustavima kućne vodoopskrbe. Sve pumpe u ponudi odlikuju se vrhunskim karakteristikama te maksimalnom pouzdanošću.

Za sustave kućne vodoopskrbe u ponudi se nalaze:

  • samousisne pumpe – dizajnirane da crpe vodu s dubine do maksimalno 9 metara
  • višestupanjske pumpe – dizajnirane za pumpanje čiste vode u kućanstvu, za manja navodnjavanja te podizanje tlaka u sistemu
  • potopne (bunarske) pumpe – dizajnirane za pumpanje čiste vode u kućanstvu, za manja navodnjavanja te podizanje tlaka u sistem, također, predviđene su za ugradnju u bušotine i bunare
  • sistemi za prikupljanje kišnice – dizajnirani za smanjenje troškova čiste vode u situacijama gdje se kišnica može zamjeniti čistom vodom (npr. strojevi za pranje, umivaonici, toaleti)

Uz isporuku pumpi, Loveco d.o.o. u mogućnosti je ponuditi strojarske i elektro radove ugradnje pumpi i prateće opreme na objektu krajnjeg korisnika. Radovi montaže obuhvaćaju kompletnu instalaciju opreme te puštanje u rad s podešavanjem radnih parametara.