Kućna odvodnja


Loveco d.o.o. svojim kupcima osigurava izrazito jednostavna i djelotvorna rješenja za odvodnju drenažnih i otpadnih voda. Program uključuje crpne stanice za sakupljanje i transport otpadnih voda ispod razine kanalizacije, kao i drenažnih voda, bez obzira na protok i količinu.
Sve pumpe za otpadne i drenažne vode konstruirane su za jednostavan i efikasan rad.
Širok asortiman pumpi zadovoljava i najzahtjevnije potrebe.

Za sustave kućne odvodnje u ponudi se nalaze:

  • prenosne potopne pumpe – idealne za transport otpadnih voda iz strojeva za pranje, tuševa, umivaonika, potopljenih podruma, bazena, kao i mnogih drugih sličnih situacija
  • drenažne pumpe – dizajnirane kao fleksibilne ili fiksne za odvodnju otpadnih i drenažnih voda s česticama veličine do 50 mm
  • pumpe sa sjekačima – robusne pumpe za odvodnju kućnih otpadnih voda. Ugrađeni sjekač služi za usitnjavenje svog otpadnog materijala.
  • kućne sanitarne jedinice – praktične kompaktne jedinice namjenjene za ugradnju odmah iza WC školjki, veš mašina ili tuš kabina, što je idealno za male i skučene prostore.

Uz isporuku pumpi Loveco d.o.o. u mogućnosti je ponuditi strojarske i elektro radove ugradnje pumpi i prateće opreme na objektu krajnjeg korisnika. Radovi montaže obuhvaćaju kompletnu instalaciju opreme te puštanje u rad sa podešavanjem radnih parametara.