Preljevna sita za mješovite kanalizacijske sustave


HUBER sustavna rješenja za obradu oborinske i kombinirane kanalizacije

Inovativne kombinacije sustava za mehaničku obradu oborinskih i kombiniranih kanalizacija.

– smanjeni investicijski i pogonski troškovi
– održiva zaštita okoliša i poboljšana kvaliteta vode uz pomoć sita
– maksimalna pogonska pouzdanost zbog dokazanih tehničkih rješenja

HUBER sita se koriste za zadržavanje otpada i ostalog krupnog materijala unutar kanalizacijskog sustava i sprečavaju njihovo prelijevanje u recipijente tijekom oborinskog razdoblja. Dostupan je niz različitih sita koji se mogu primijeniti na kanalizacijskim preljevima. Za ovu aplikaciju moguće je koristiti rešetke i perforirana sita. HUBER nudi sita koja se postavljaju ispred ili iza preljevnih brana.

Optimalno odgovarajuće sito se odabire u ovisnosti o zahtijevanoj moći zadržavanja materijala, zahtjevu protoka i strukturalnih uvjeta. Globalno prisustvo i iskustvo omogućuje našim stručnjacima da predlože najbolje rješenje za svaki problem.


Fino sito na preljevu RoK1

24.11.15.

Automatsko čišćenje sita za zadržavanje materijala u retencijskim bazenima i preljevima.

– efektivno odvajanje materijala
– kontinuirano automatsko čišćenje sita
– definirano uklanjanje materijala
– za ispuste s ograničenom razinom vode
– robusna izvedba od nehrđajućeg čelika s minimalnim održavanjem (više…)

Fino sito na preljevu RoK2

24.11.15.

Automatsko čišćenje sita za zadržavanje materijala u retencijskim bazenima i preljevima.

– efektivno odvajanje materijala
– kontinuirano automatsko čišćenje sita
– definirano uklanjanje materijala
– za ispuste s ograničenom razinom vode
– robusna izvedba od nehrđajućeg čelika s minimalnim održavanjem (više…)