LOVECO


Kako bi zaokružili cjelinu i nadopunili grupe proizvoda koji se ugrađuju na uređajima za pročišćavanje i crpnim stanicama Loveco d.o.o. je razvio vlastitu proizvodnju. Ciljano smo razvijali proizvode koji nadopunjuju proizvodni program naših partnera (Huber, Landustrie, Aquasystems) te tijekom godina postepeno proširivali proizvodni program. Svi naši proizvodi odraz su velikog iskustva koje su stekli naši djelatnici na raznim uređajima za pročišćavanje i crpnim stanicama, servisima te stručnim školovanjima. Razvoj novog proizvoda uključuje naše diplomirane inžinjere strojarstva, diplomirane tehnologe, servisere, montažere i naravno – slušamo iskustva operatera i korisnika koji vrlo dobro znaju prepoznati pravilan način rada i probleme pri održavanju ili korištenju.

Proizvodni program uključuje:

 • Konstrukcije, podeste i cjevovode
  Jednostavne konstrukcije i podesti koji služe za operativni ili servisni prilaz pojedinoj opremi.
 • Poklopce i ljestve
  Dimenzije, nosivost i izvedba poklopca i ljestvi ovisi o zahtjevima projekta, od standardnih poklopaca za natkrivanje crpnih stanica do upuštenih poklopaca s ispunom, odnosno ljestvi s leđobranom, centralnom vodilicom s klizačem ili podestom za odmor.
 • Gazišta za natkrivanje kanala ili hodnih konstrukcija
  Standardno izvodimo poliesterska gazišta s rešetkastom ili punom hodnom površinom uz mogućnost protuklizne završne obrade
 • Zidne i kanalske zapornice
  Proizvodimo razne izvedbe zapornica, s ručnim ili elektromotornim pogonom, s jednim ili više vretena ovisno o dimenzijama, potrebnom tlaku brtvljenja.
 • Pužne transportere otpada sa sita i mulja
  Pužni transporteri različitih dimenzija i kapaciteta. Ovisno o namjeni određuju se tehničke karakteristike – korak pužnice, brzina vrtnje te snaga elektromotor-reduktora
 • Mostne zgrtače pjeskolova- mastolova
  Moguće su izvedbe s raznom dodatnom opremom za čišćenje snijega s hodnih staza, odnosno zaštita od smrzavanja.
 • Sustave obrade zraka (biološke i kemijske)
  Ovisno o specifičnim zahtjevima projekta izrađujemo tehnološko rješenje, dimenzioniramo sustav odsisa zraka i predlažemo optimalan način obrade zraka. Biološki postupci su jedno ili dvo- stupanjski biofilterski postupak, kemijska obrada može biti korištenjem suhih ili mokrih sustava.
 • Stanice za pripremu otopine polielektrolita
  Proizvodimo različite sustave za pripremu otopine polielektrolita – od jednokomornih (šaržnih) do višekomornih (automatskih) stanica za pripremu otopine polielektrolita
 • Razni proizvodi na industrijskim uređajima za pročišćavanje otpadnih voda
  Grupa proizvoda koja je direktno vezana za specifičnosti pojedinih industrijskih uređaja za pročišćavanje. Proizvodi uključuju sustave za doziranje kemikalija za neutralizaciju, koagulaciju ili flokulaciju, razne kontaktne reaktore (tlačne ili atmosferske) u potpunosti prilagođene zahtjevima konkretnom projekta.

Sustave automatizacije za složene proizvode i procese izvodimo u suradnji s dugogodišnjim partnerom, tvrtkom „Adeptio“d.o.o. (www.adeptio.hr).