Mikrosita


Glavni uzroci ne zadovoljavanja propisanih vrijednosti suspendiranih tvari na izlazu iz uređaja za obradu otpadnih voda su povećanje hidrauličkog opterećenja, nedovoljna dubina spremnika i loše taloženje aktivnog mulja.

Povišene vrijednosti KPK, BPK, dušika i fosfora u efluentu rezultiraju višim novčanim naknadama i povećanom potrošnjom kisika u recipijentima. Nakupljanje nutrijenata, fosfora i dušika, u površinskim vodama može dovesti do eutrofikacije, rasta algi i vodenih biljaka, povećane potrošnje kisika te smrti riba i ostalih vodenih životinja.

Nizvodno mikroprosijavanje je brzo, učinkovito i isplativo riješenje za smanjenje suspendiranih tvari u efluentu i nutrijenata koje dovode do povećane potrošnje kisika.

OSTALE PRIMJENE

 • Zaštita ili povećanje učinkovitosti nizvodnih sustava obrade (UV dezinfekcija)
 • Mikroprosijavanje otpadne vode tretirane aktivnim ugljenom (uklanjanje mikro onečišćenja)
 • Mikroprosijavanje sirove otpadne vode prije ispuštanja u recipijente
 • Obrada tehnološke i procene otpadne vode zatvorenih vodenih petlji
 • Obrada kišnice koja sadrži suspednirane tvari (oborinska voda s prometnica)

Membransko sito RoMem

24.11.15.

Membransko sito RoMem

Ultra fino sito sa kvadratnom mrežom i odličnim rezultatom prosijavanja otpadnog materijala

 • Uklanjanje vlaknastih materijala i vlasi
 • Povećana pogonska sigurnost membranskih bioreaktora (šupljikasta vlakna i pločasti moduli)
 • Značajno smanjenje KPK/BPK morskih i riječnih ispusta

(više…)

Membransko sito RoMem liquid

24.11.15.

Membransko sito RoMem liquid

Ultra fino sito sa kvadratnom mrežom za pouzdano izdvajanje vrlo finih čestice

 • Uklanjanje vlaknastog materijala i vlasi
 • Povećanje operativne sigurnosti MBR uređaja
 • Smanjenje KPK/BPK5 kod riječnih i morskih ispusta
 • Uklanjanje algi s površinskih voda
 • Svijetli otvori 0,1 mm

(više…)

Rotacijsko bubanj sito RoMesh®

24.11.15.

Rotacijsko bubanj sito RoMesh®

Ultra fino rotacijsko bubanj sito s dvodimenzionalnim učinkom za vrlo fine čestice otpadnog materijala

 • Uklanjanje vlasi, vlaknastog materijala i suspendiranih tvari
 • Obrada vode od pranja i održavanja
 • Definirana veličina izdvajanja
 • Redukcija KPK/BPK za ispuste u mora i rijeke
 • Zaštita membranskih uređaja

(više…)

Rotacijsko sito RoDisc®

24.11.15.

Rotacijsko sito RoDisc®

Mikrosito za pouzdano izdvajanje finog otpadnog materijala

 • Velika površina sita s malim dimenzijama
 • Visoka kvaliteta filtrate
 • Gravitacijski sustav
 • Maksimalna učinkovitost prosijavanja uz pomoć kvadratne mreže
 • Izdvajanje flokula aktivnog mulja nakon sekundarne taložnice
 • Prethodna filtracija prilikom obrade pitke vode
 • Redukcija fosfora uz dodavanje otopine polielektrolita i flokulanata

(više…)