Mikrosita / Filtracija


Huber nudi pouzdana i inovativna riješenja za poboljšanje obrade otpadnih voda uz pomoć mikrosita i filtracije. To dovodi do značajnog poboljšanja kvalitete efluenta biološki obrađene otpadne vode, ali i sirove otpadne vode:

  • Filtracija biološki obrađene otpadne vode služi za uklanjanje suspendiranih tvari koje su ostale u pročišćenoj vodi. Takve suspendirane tvari sadrže oko 50% ugljika, skoro 10% dušika te preko 1% fosfora.
    Oko 1 mg/l (ppm) fosfora ostaje u efluentu iako je biološki stupanj dizajniran za uklanjanje i/ili kemijsko taloženje istog. Kada se moraju zadovoljiti stroge koncentracije fosfora, nužna je naknadna filtracija.
  • Mikrosita se mogu koristiti za obradu sirove otpadne vode koja se ispušta u more ili rijeke. Prilikom toga se uklanjaju gotovo sve krutine te, ako je potrebno, fosfat. Prije mikrosita se u otpadnu vodu dodaju flokulanti i otopine polielektrolita.