Membranski bioreaktori (MBR)


Rješenje budućnosti za sve veće zahtjeve u procesima obrade otpadnih voda – maksimalnu kvalitetu efluenta
Proces pročišćavanja na komunalnim i industrijskim uređajima karakterizira potreba za velikim prostorom, velikim zgradama, razvojem neugodnih mirisa i loše razgradnje i učinkovitosti retencije u slučaju promjenjivih opterećenja. To rezultira zagađenjem okiliša, velikim troškovima građenja i održavanja uređaja.
Problemi s velikom količinom mulja više nisu problem s filtracijom otpadne vode. Čak i postojeći uređaji mogu se dograditi te im povećati kapacitet. Postojeći primarne i sekundarne taložnice mogu se mjenjati i dalje koristiti kao spremišta ili biti u pripremi za neke druge potrebe.
Nadalje, kvaliteta enfluenta u skladu je sa trenutno svim važećim normama, te čak dozvoljava ponovnu upotrebu vode (npr. za navodnjavanje).


HUBER VRM® Bioreaktor

24.11.15.

HUBER VRM® Bioreaktor

Rotirajuće membranske ploče za čistu vodu

  • Rješenje budućnosti dizajnirano za sve veće zahtjeve u pocesima obrade otpadne vode
  • Za ponovnu upotrebu otpadnih voda kao tehnološke vode
  • Usklađenost s najnovijim zakonskim normama

(više…)

Kompletno postrojenje BioMem®

24.11.15.

HUBER BioMem® kompletna postrojenja

Cjelovito rješenje za decentralizirano pročišćavanje otpadnih voda malih jedinica do 3.000 ES. Postrojenja mogu biti mobilna ili stacionarna.
HUBER svojim kupcima nudi prilagođene kompletne sustave i rješenja za pročišćavanje otpadnih voda – decentralizirane, neovisne i održive uređaje. Modularni, fleksibilni dizajn inovativnih BIOMEM kompaktnih MBR uređaja, prilagodljiv za različite uvjete i individualne potrebe korisnika.

  • Tretman otpadnih voda hotela i ostalih turističkih objekata
  • Sela i stambena naselja
  • Inustrija i poslovni subjekti

(više…)

HUBER smartMBR

24.11.15.

HUBER smartMBR – recikliranje vode za zelene zgrade

Nova generacija MBR sustava za zgrade i naselja.
Tvornički predmontirano i spremno za jednostavu ugradnju.
Sve većim porastom gradske populacije svakodnevno se traže nova rješenja za pročišćvanje otpadne vode i ponovnu upotrebu. HUBER je odgovorio na ovu rastuću potražnju lansiranjem novog smartMBR uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.
SmartMBR uređaji pažljivo su dizajnirani da budu atraktivni izgledom te jednostavni za ugradju i rad, uz veliku kvalitetu izrade i tehničkih standrada po kojima je HUBER poznat.

(više…)