Image Alt

studeni 2015

  /    /  studeni (Page 4)

Učinkovita obrada septičkih muljeva:

  • s integriranom zonom presanja
  • s integriranim ispiranjem otpada
  • bez emisije neugodnih mirisa
  • dokazana, učinkovita i robusna izvedba
ROTAMAT® fino sito/mikrosito je ugrađeno u kontejner. Dok mulj teče u kontejner i kroz sito/mikrosito, sve krutine se uklanjaju. Integrirana pužnica transportira materijal iz kontejnera, ocjeđuje ga i presa te napokon izbacuje u komunalni kontejner. Kompletan proces se odvija u zatvorenom sustavu kako bi se izbjegla emisija neugodnih mirisa.

Učinkovito i pouzdano odvajanje krupnog materijala iz septičkog mulja Rotirajuće visokoučinkovito bubnjasto sito za ekstremne aplikacije. Pouzdano, nezačepljivo transportiranje materijala unutar bubnja. Pranje krupnog materijala i ocjeđenje pomoću naredne prese s ispiranjem otpadnog materijala, tip HUBER WAP.

  • visok kapacitet krupnog materijala
  • opcionalno simultano praženjenje više cisterni
  • minimalno habanje
  • dvodimenzionalno prosijavanje

Za separaciju lišća, grana i sl. od ostalog grupnog materijala (šljunak, kamenje) pomoću intenzivnog ispiranja i pranja zrakom. ROTAMAT® bubanj za ispiranje separira krupni materijal >10 mm od materijala kojeg treba obraditi. U ovisnosti o prirodi sirovog materijala, dio krupnog materijala se razlikuje u sastavu i količini. U slučaju  da je potrebno nastaviti s obradom krupnog materijala za bolje odlaganje, moguće je dodati perač krupnog materijala kao dodatni korak RoSF5 procesa. Uz pomoć ROTAMAT® perača krupnog materijala, krupni materijal se separira u frakciju šljunka i frakciju organike (lišće, grančice, itd.). Krupni materijal se separira u laku i tešku frakciju pomoću vode i zraka za pranje. Cijev recirkulacijske vode dobavlja potrebnu vodu tako da nije potrebna dodatna voda.